Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Zmiany w systemie finansowania szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorców

Sierpień 25, 2016

Zmiany w systemie finansowania szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorców

Szkolenia dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw, współfinansowane z funduszy europejskich, będą bardziej niż do tej pory dostosowane do potrzeb konkretnej firmy. Nad rozwiązaniami pracuje Ministerstwo Rozwoju.

Służyć temu ma m.in. Baza Usług Rozwojowych, która w czwartek rozpoczyna działalność z przekształconego Rejestru Usług Rozwojowych. To darmowe, wielofunkcyjne narzędzie informatyczne, podobne w swym działaniu do portalu zakupowego, ale skupione na oferowaniu usług szkoleniowych i poszukiwaniu dla nich klientów.

Wiceminister rozwoju Paweł Chorąży zwrócił uwagę, że dotychczas szkolenia i usługi rozwojowe często nie odpowiadały przedsiębiorcom. Wskazywano również, że informacja na ten temat jest bardzo rozproszona.

Chorąży dodał, że od kilku lat trwają prace nad zmianą tej sytuacji, tak, by w większym stopniu decyzje na temat tego z jakiego szkolenia czy usługi skorzystać, będą zależeć od przedsiębiorców i pracowników.

Paweł Chorąży poinformował, że odchodzi się też od systemu, w którym całość szkolenia jest finansowana. Teraz maksymalnie będzie można uzyskać 90 procent dofinansowania, jeśli spełni się określone kryteria.

Szacuje się, że z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-20 na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i pracowników, w ramach regionalnych programów operacyjnych przeznaczonych będzie mniej więcej 135 milionów euro.

Nowa odsłona portalu będzie dostępna na stronie: uslugirozwojowe.parp.gov.pl

IAR

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE