Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Ustawa stoczniowa. Rząd szykuje raj podatkowy dla przemysłu stoczniowego

Marzec 15, 2016

Rząd zaprezentował projekt ustawy, która ma odbudować przemysł stoczniowy w Polsce. Szykowane są udogodnienia podatkowe, a nawet nowe podatki. Zamiast CIT stocznie będą mogły płacić podatek obrotowy. Wszystko ma być zgodne z unijnymi regulacjami.

W Szczecinie podczas wspólnej konferencji prasowej ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka i ministra finansów Pawła Szałamachy został opublikowany projekt tzw. “ustawy stoczniowej”. Zawiera on szereg ulg podatkowych dla podmiotów produkujących statki. Celem jest wsparcie przemysłu stoczniowego w Polsce.

Projekt “ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej”, bo tak konkretnie brzmi pełna nazwa “ustawy stoczniowej”, zawiera rozwiązania dotyczące podatków, specjalnych stref ekonomicznych oraz dostępu do środków Unii Europejskiej. Plany zostały przebadane pod kątem regulacji unijnych.

Projekt zakłada szersze niż obecnie stosowanie zerowej stawki podatku VAT w odniesieniu do produkcji stoczniowej i komplementarnej. Rozszerzony zostanie katalog jednostek pływających, do budowy i wyposażenia których zastosowanie będzie miała ta preferencyjna stawka VAT.

Dla przemysłu okrętowego oznaczać to będzie poprawę płynności finansowej przy budowie nowych jednostek i w związku z tym mniej będą musiały korzystać z finansowania bankowego. Zamawiane części i wyposażenie do większej liczby statków kupowane będą bowiem bez obciążenia VAT.

Stocznie remontowe i dostawcy elementów do budowy statków też mają skorzystać z nowych rozwiązań.

Obecnie stocznia, zaopatrując się u swoich dostawców w różnego rodzaju komponenty związane z budową statku, płaci 23-procentowy VAT. Po zakończeniu budowy, zgodnie z polskim prawem, występuje do budżetu państwa o zwrot tego VAT-u. W projektowanych przepisach stocznia już na etapie wystawiania faktury za konkretne elementy czy komponenty nie będzie płaciła VAT-u.

Zamiast CIT będzie podatek obrotowy

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), projekt przewiduje możliwość wyboru między standardową formułą podatku a zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1 proc. Wybór tej formy opodatkowania następował będzie poprzez złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia, a zmiana formy opodatkowania nie będzie możliwa przed upływem 3 lat.

– W latach 2005-2007 w ministerstwie skarbu państwa, w którym byłem wiceministrem, polskie stocznie pracowały i produkowały statki. Niestety, potem rząd PO-PSL je zlikwidował. Dlatego cieszę się, że dzisiaj możemy podać do publicznej wiadomości projekt ustawy, która daje szanse na odrodzenie naszego przemysłu stoczniowego – powiedział minister finansów Paweł Szałamacha na konferencji prasowej.

Nowe przepisy przygotowało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Rząd zajmie się regulacją na przełomie marca i kwietnia. Ustawa ma wejść w życie od przyszłego roku.

Wsparcie sektora stoczniowego jest standardem w wielu krajach świata. W Unii Europejskiej takie rozwiązania funkcjonują w wielu państwach. Oprócz udogodnień podatkowych stocznie otrzymują między innymi granty z programów wspomagających innowacyjność.

Tysiące nowych zatrudnionych

W niedawnym wywiadzie dla PAP wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej odpowiedzialny za przemysł stoczniowy Paweł Brzezicki mówił, że resort zakłada, iż w pierwszym roku funkcjonowania ustawy przyniesie ona około pięć tysięcy nowych miejsc pracy w przemyśle stoczniowym, a obroty związane z zakupem części do budowy statków wzrosną od 1,5 mld zł do 2 mld zł.

Wiceminister Brzezicki szacuje, że w ciągu 10 lat popyt na statki produkowane w polskich stoczniach może osiągnąć poziom 25 mld złotych. Chodzi między innymi o programy Ministerstwa Obrony Narodowej, budowę gazowców, promów pasażerskich, kutrów, jednostek do obsługi portów, platform gazowych czy jednostek do obsługi morskich elektrowni wiatrowych.

Prezentacja nowych regulacji odbyła się w miejscu, gdzie 26 lat temu podpisano porozumienia sierpniowe między robotnikami z “Solidarności” a stroną rządową. Zakończyły one strajk robotników.

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ustawa-stoczniowa-rzad-szykuje-raj-podatkowy,51,0,2039347.html

 

.

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE