Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Sprzedaż detaliczna w lutym wyższa od oczekiwań

Marzec 17, 2016

Sprzedaż detaliczna w lutym wyższa od oczekiwań

Dane o sprzedaży detalicznej okazały się lepsze od oczekiwań ekonomistów. Największy wzrost sprzedaży zanotowano w kategoriach obejmujących motoryzację oraz sklepy wielkopowierzchniowe.

Jak wynika z najnowszych informacji, w lutym tego roku sprzedaż detaliczna w cenach bieżącychwzrosła o 3,9% w ujęciu rocznym wobec wzrostu w styczniu o 0,9%. Rynkowy konsensus dla ubiegłego miesiąca zakładał wzrost o 3,3%, więc możemy mówić o lekkiej pozytywnej niespodziance.

Jak zwykle, warto także zwrócić uwagę na dane w cenach stałych. Tu odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym o 6,2%  wobec wzrostu o 3,2% w styczniu (korekta z 3,1%).

W ujęciu miesięcznym wartość sprzedaży detalicznej w cenach stałych wzrosła o 1,3%, zaś w cenach bieżących o 0,9%.

W lutym br. wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku utrzymał się w większości grup. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem najwyższy wzrost odnotowano w podmiotach zajmujących się handlem pojazdami samochodowymi, motocyklami i częściami (14,6% wobec spadku przed rokiem o 2,9%) oraz w podmiotach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 8,5% wobec wzrostu o 7,3%) – stwierdza GUS w komunikacie.

Największy spadek odnotowano w podmiotach scharakteryzowanych jako „pozostałe” (-7,4% wobec spadku przed rokiem o 10,4%) oraz „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (o -2,5% wobec wzrostu przed rokiem o 0,1%), co powiązane jest z cenami na stacjach benzynowych.

Dane podane dziś przez GUS dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Grupowania przedsiębiorstw dokonano na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007), zaliczając przedsiębiorstwo do określonej kategorii według przeważającego rodzaju działalności.Michał Żuławiński

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE