W jednym miejscu możesz sprawdzić swojego kontrahenta.

You now can verify your business partner here:

 

  • Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT – usługa umożliwiająca sprawdzenie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym podatnikiem w VAT. (EN)- The search engine allows to check if VAT ID is active or not.
  • Sprawdzenie aktualnych danych firm w KRS– usługa umożliwiająca sprawdzenie czy dany podmiot jest zarejestrowany, wykreślony jak i danych osób prezentujących firmę. (EN) – The search engine allows to find information on an entity entered in the National Court Register. It is possible to search by KRS entry number or the entity’s name.
  • Sprawdzenie statusu NIP – usługa umożliwiająca sprawdzenie statusu NIP- czy numer identyfikacji podatkowej (NIP) jest poprawny, unieważniony, uchylony, czy też nie istnieje.
  • Potwierdzanie numeru VAT UE (VIES) – umożliwia uzyskanie potwierdzenia aktywności numeru VAT danego podmiotu zgodnie z art. 31 Rozporządzenia Rady nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r.
  • Wyszukiwarka OPP – umożliwia wyszukanie organizacji pożytku publicznego w Rejestrze Organizacji Pożytku Publicznego
  • Wyszukiwarka SIP – umożliwia przeszukiwanie interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych
  • Wyszukiwarka Rejestru Zastawów Skarbowych – umożliwia bezpłatne wyszukiwanie  w rejestrze zastawów skarbowych informacji, o których mowa w art.46c § 1 ww. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.