Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Te spółki mogą skorzystać na planie Morawieckiego

Luty 17, 2016

Minister Morawiecki przedstawił we wtorek Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W założeniu ma on wesprzeć całą gospodarkę, jednak przykłady przytoczone przez wicepremiera wskazały spółki, które szczególnie warto mieć na uwadze.

Wśród wielu założeń tzw. planu Morawieckiego pojawiły się przykładowe projekty, które w ramach reindustrializacji miałby wspierać rząd. Zaprezentowano ich osiem, z czego część bezpośrednio może dotyczyć kilku spółek notowanych na GPW.

Jeden z programów dotyczy polskiego kombajnu górniczego. Jako jego cel podano zdobycie przez polski przemysł istotnej pozycji na globalnym rynku maszyn górniczych i budowlanych. Popyt mają dodatkowo zapewniać także spółki Skarbu Państwa. Na GPW notowane są m.in. Famur i Kopex, które zajmują się produkcją maszyn dla przemysłu wydobywczego. Na prezentacje planu pozytywnie zareagował szczególnie Famur, którego notowania wystrzeliły o 3%.

Luxtorpeda, leki i cyberpark

Drugi program dotyczy  polskich wyrobów medycznych. Jego celem jest komercjalizacja, ze wsparciem instytucji publicznych, co najmniej kilkunastu wyrobów medycznych z potencjałem eksportowym. Mogą skorzystać na nim spółki pokroju Mabionu, Selvity, czy w końcu Biotonu, Dla sektora może być ważny także projekt zatytułowany „Centrum Rozwoju Biotechnologii im. Kazimierza Funka”, który ma na celu stworzenie z Polski europejskiego huba zaawansowanych generyków i lekarstw biopodobnych.

Tak według rządu powinna wyglądać specjalizacja regionalna
Tak według rządu powinna wyglądać specjalizacja regionalna (Ministerstwo Rozwoju)

Spółki z branży IT mogą być zainteresowane projektem “Cyberparku Enigma”. Ma on na celu rozwój kompetencji polskich firm i jednostek naukowo-badawczych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i analizy danych. To zagadnienie jest jednak na tyle ogólne, że ciężko wskazać, którym spółkom uda się na nim skorzystać.

Warto wspomnieć także o Luxtorpedzie 2.0, którego celem jest zaprojektowanie i wyprodukowanie polskich pojazdów na potrzeby komunikacji miejskiej. W efekcie mają powstać silne podmioty na wszystkich etapach łańcucha wartości w sektorze produkcji taboru komunikacji miejskiej (autobusy elektryczne, tramwaje). Mapa zasięgu projektu wskazuje co prawda przede wszystkim na zakłady bydgoskie i poznańskie, których na giełdzie nie ma. Warto jednak pamiętać, że w tej branży działa obecny na GPW Newag. Autobusami elektrycznymi od niedawna zajmuje się także Ursus.

Myślenie życzeniowe

Pozostałe programy dotyczą: promu pasażerskiego, gamy dronów i centrum outsorcingu w miastach średniej wielkości. Wszystkie programy zostały nazwane przykładami, choć ich pojawienie się w prezentacji wskazuje, że są one rzeczywiście brane pod uwagę. Wicepremier Morawiecki podczas konferencji zapowiedział, że podobnych projektów ministerstwo ma przygotowane 30.

Kierunki ekspansji polskiego eksportu
Kierunki ekspansji polskiego eksportu (Ministerstwo Rozwoju)

Plan kładzie także nacisk na ekspansję zagraniczną. Państwo ma wspierać eksporterów, którzy podobnie jak wymienione już spółki również mogą być potencjalnymi beneficjentami pierwszego stopnia. To jak pomoc państwa w zagranicznych podbojach może zmienić obraz spółki pokazuje wspominany Ursus, który we współpracy z rządem ruszył na podbój Afryki, która jest teraz głównym motorem napędzającym rozwój spółki. W planie Morawieckiego brak jednak konkretów dotyczących rozwoju eksportu. Póki co ciężko więc oceniać, komu program ten może pomóc.

Ogólnikowy zresztą jest cały projekt. Pewne kierunki zostały wskazane, wiele elementów czeka jednak na uszczegółowienie. Pewne nie jest nawet pełne pokrycie finansowe planu, co powinno być jego fundamentem. Dodatkowo plan jest długofalowy i jego elementy dopiero będą (być może) wprowadzane. W związku z tym póki co należy do wniosków z niego płynących podchodzić bardzo zachowawczo.

Adam Torchała

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE