Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Rosyjska waluta zyskuje na wartości. Najlepszy wynik od roku

Styczeń 9, 2017

Rosyjska waluta zyskuje na wartości. Najlepszy wynik od roku

378822i2.jpg

Od 1 maja 2004 roku, a polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z tych samych praw i podlegają tym samym obowiązkom, co właściciele firm z pozostałych krajów Unii Europejskiej. Dzięki tzw. zasadzie czterech swobód w UE (swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób) polskie firmy mogą obracać towarami, a także świadczyć usługi w innych krajach członkowskich i delegować tam pracowników.

Jeżeli szukasz informacji o warunkach zakładania prowadzenia działalności w konkretnym kraju UE, skorzystaj z udostępnionej przez nas wyszukiwarki.

Możesz również skorzystać z pomocy Pojedynczych Punktów Kontaktowych działających w poszczególnych krajach członkowskich.

Jeżeli chcesz wiedzieć, jakie są warunki tymczasowego transgranicznego świadczenia usług, zapoznaj się z działem Czasowe transgraniczne świadczenie usług.

Jeżeli potrzebujesz informacji, w jaki sposób uzyskać w państwie przyjmującym uznanie kwalifikacji zawodowych zdobytych w innym państwie, zapoznaj się z informacjami dostępnymi w dziale Uznawanie kwalifikacji zawodowych.

Dodatkowym, cennym źródłem informacji na temat m.in. prowadzenia biznesu i świadczenia usług, będzie także prowadzony przez Komisję Europejską portal Twoja Europa. Zawiera on praktyczne informacje dla obywateli i przedsiębiorstw na temat ich praw i szans w UE. Portal koncentruje się na rzeczywistych sytuacjach transgranicznych dotyczących przykładowo obywateli europejskich chcących pracować lub studiować w innym państwie UE lub przedsiębiorstw europejskich zamierzających przenieść się do innego kraju UE lub otworzyć nowy oddział w innym kraju UE.

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE