Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Resort nauki: mała ustawa o innowacyjności od 2017 r., duża – od 2018 r.

Sierpień 19, 2016

Resort nauki: mała ustawa o innowacyjności od 2017 r., duża – od 2018 r.

Resort nauki chce, by tzw. mała ustawa o innowacyjności, wprowadzająca m.in. ulgi podatkowe i uproszczenia dla inwestujących w badania i rozwój, weszła w życie od stycznia 2017 r., a docelowa duża ustawa o innowacyjności – rok później.

We wtorek rząd przyjął przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (czyli projekt tzw. małej ustawy o innowacyjności). Celem zaproponowanych zmian, zgodnie z zapowiedziami rządu, jest wzrost nakładów na badania i rozwój.

W czwartek wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński podczas spotkania z dziennikarzami podsumował, że w małej ustawie o innowacyjności chodzi o szybki efekt – o to, by rozwiązania mogły wejść w życie 1 stycznia 2017 r. – Równocześnie przeprowadziliśmy audyt tego, co jeszcze (w systemie – przyp. red.) przeszkadza i do końca roku przygotowujemy drugie systemowe rozwiązanie, którego przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. Taki jest plan – zapowiedział. Dodał, że ta następna nowelizacja, tzw. duża ustawa o innowacyjności, to już ustawa docelowa.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przypomniał, że w poprzedniej kadencji Sejmu przyjęto ustawę o innowacyjności zaproponowaną przez ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zdaniem Gowina projekt ustawy w postaci, w jakiej opuścił kancelarię ówczesnego prezydenta, “zawierał elementy, które mogły realnie zachęcić zarówno przedsiębiorców, jak i naukowców do współpracy”. – Niestety, w toku prac legislacyjnych – głównie z inicjatywy byłego ministra finansów – ustawie powybijano zęby. (…) Przede wszystkim zredukowano ulgi podatkowe do rozmiarów tak znikomych, że nie stanowią one obecnie żadnej interesującej dla przedsiębiorców zachęty – ocenił szef resortu nauki.

Jak dodał, tzw. mała ustawa o innowacyjności ma wprowadzić ulgi podatkowe, które będą dla przedsiębiorców realną zachętą, by inwestować w badania i rozwój.

Przyjęty przez rząd Beaty Szydło projekt ustawy zakłada m.in. zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej, podwyższenie kwoty odliczenia kosztów na działalność B+R czy podwojenie czasu – z trzech do sześciu lat – kiedy można odliczać koszty na działalność B+R. W projekcie nowelizacji planuje się też podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych ponoszonych na badania i rozwój.

– To, co proponujemy, przykrojone jest do możliwości przyszłorocznego budżetu. To nie są jeszcze rozwiązania docelowe. W przyszłości chcielibyśmy, by ulgi były wyższe dwukrotnie albo nawet więcej niż dwukrotnie – zapowiedział Gowin.

“Mała ustawa o innowacyjności” przewiduje zmiany nie tylko dla przedsiębiorców inwestujących w badania i rozwój, ale również dla uczelni, instytutów oraz naukowców komercjalizujących badania. Uczelnie, tak jak instytuty badawcze, zostaną zobligowane do tego, by 0,5 proc. swoich dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przeznaczać na komercjalizację badań. – Chcielibyśmy zachęcić rektorów, by zaczęli kształcić kadry, które są w stanie rozmawiać i kooperować z przedsiębiorcami – wyjaśnił w czwartek Dardziński.

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE