Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Rejestr Należności Publicznoprawnych – od 1 stycznia 2018 r. sprawdzisz, kto zalega US z podatkami

Styczeń 13, 2018

Từ 1 tháng 1 năm 2018 sẽ có danh sách con nợ đối với nhà nước Ba Lan. Trong đó có cả công ty lẫn cá nhân có khoản nợ nhà nước cộng lãi vượt quá 5000 zł. Ví dụ như nợ thuế, giấy phạt, tiền ZUS.

Od 1 stycznia 2018 r. ma obowiązywać nowa lista dłużników – Rejestr Należności Publicznoprawnych. Znajdą się w nim osoby, które zalegają z wierzytelnościami wobec państwa, tj. nie zapłaciły podatków, ceł, składek ZUS i mandatów karnych oraz skarbowych. Próg umożliwiający wpisanie dłużników do RNP ustalono na poziomie 5 tys. zł.

 

Nowy rejestr będzie instytucją publiczną i, jak zapowiada Ministerstwo Finansów, całkowicie darmową, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Natomiast dane dłużników w nim zawarte będą udostępniane przez Portal Podatkowy. Głównym celem nowej listy jest usprawnienie ściągania zobowiązań – zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych.

Czym są długi publicznoprawne i jakie dane znajdą się w rejestrze dłużników?

W nowym rejestrze znajdą się długi publicznoprawne, które wraz z odsetkami przekraczają wartość 5 tys. zł. Zatem zostaną ujawnione dane osób, które posiadają:

  • zaległe opłaty ZUS;
  • niezapłacone mandaty;
  • wierzytelności względem Urzędu Skarbowego;
  • należności wobec samorządów terytorialnych;
  • zaległe opłaty za użytkowanie wieczyste;
  • inne należności publicznoprawne.

Jeśli natomiast chodzi o zakres danych osobowych dłużników, to nowy rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym i będzie zawierał:

  • w przypadku, gdy dłużnik jest osobą fizyczną: imię i nazwisko, numer PESEL (jeśli został nadany), datę urodzenia, jeżeli nie został nadany numer PESEL.
  • w przypadku, gdy dłużnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą: imię i nazwisko, firmę, numer PESEL (jeżeli został nadany), NIP lub numer REGON.

Więcej sprawdź źródło.

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE