Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Protokół z posiedzenia RPP. Członkowie rady ocenili możliwość obniżenia stóp procenotwych

Sierpień 26, 2016

Protokół z posiedzenia RPP. Członkowie rady ocenili możliwość obniżenia stóp procenotwych

Część członków Rady Polityki Pieniężnej, nie wyklucza możliwości obniżenia stóp procentowych w przyszłości, w przypadku wyraźnego osłabienia wzrostu gospodarczego w kraju lub pogłębienia się deflacji – wynika z opublikowanego w czwartek protokołu po posiedzeniu RPP. Eksperci spodziewają się jednak, że po przejściowym spowolnieniu wzrostu PKB na początku tego roku, w kolejnych kwartałach będzie się utrzymywał stabilny wzrost gospodarczy, a spadek cen wyhamuje.

Na ostatnim posiedzeniu zakończonym 6 lipca, Rada Polityki Pieniężnej utrzymała koszt kapitału w Polsce na dotychczasowym poziom. Główna stopa procentowa zatem nadal wynosi 1,5 procent i jest najniższa w historii.

“Większość członków rady wskazywała, że deflacja nie wywiera negatywnego wpływu na decyzje podmiotów gospodarczych, a w horyzoncie półtora roku oczekiwany jest wzrost dynamiki cen blisko dolnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Ponadto w ocenie członków rady w kolejnych kwartałach będzie się utrzymywać zrównoważony wzrost aktywności gospodarczej. Zaznaczano, że ewentualne osłabienie popytu zewnętrznego będzie kompensowane przez rosnący popyt wewnętrzny, dodatkowo wspierany przez poluzowanie polityki fiskalnej” – czytamy w raporcie.

Okres spadku cen powoli dobiega końca

Według najnowszej projekcji inflacyjnej, deflacja, czyli spadek cen w gospodarce, wyhamuje w ostatnim kwartale tego roku. Z kolei powrót w okolice dolnej granicy celu inflacyjnego, czyli 1,5 procent spodziewany jest na drugi kwartał przyszłego roku.

“Do wzrostu dynamiki cen przyczyniać się będzie słabszy kurs złotego, zwiększenie świadczeń
wychowawczych oraz prognozowane przyśpieszenie wzrostu płac wspierane dodatkowo
przez zapowiadane podwyższenie płacy minimalnej” – napisano w raporcie.

Dodano, że niektórzy członkowie rady byli z kolei zdania, że utrzymująca się deflacja może być jednym z czynników ograniczających aktywność inwestycyjną firm. W ich opinii deflacja zwiększa również niepewność dotyczącą przyszłej rentowności działalności przedsiębiorstw, co może pogarszać ocenę perspektyw koniunktury w sektorze przedsiębiorstw.

Perspektywy wzrostu PKB

Eksperci twierdzą, że po przejściowym spowolnieniu wzrostu PKB na początku tego roku, w kolejnych kwartałach będzie się utrzymywał stabilny wzrost gospodarczy, na co wskazuje także lipcowa projekcja. W kolejnych kwartałach wzrost gospodarczy ma być wspierany głównie przez wzrost konsumpcji. “Rosnącemu popytowi będzie sprzyjać wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, wynikający z rosnącego funduszu płac i wypłat świadczeń wychowawczych” – napisano.

Możliwa obniżka stóp procentowych

Część członków Rady Polityki Pieniężnej stwierdzili, że obniżka stóp procentowych w Polsce może być uzasadniona w najbliższych kwartałach. Zwrócili uwagę, że oprocentowanie kredytów dla przedsiębiorstw jest w Polsce relatywnie wysokie, w porównaniu do innych krajów Europy. Przyczyniłoby się to do wzrostu dynamiki PKB i pobudzenia aktywności inwestycyjnej.

źródło artykułu

 

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE