Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Oszustwo podatkowe będzie karane jak zabójstwo

Sierpień 23, 2016

Według planu rządu, za nieprawidłowości w rozliczeniach podatków będzie można trafić do więzienia i to nawet na 25 lat. Takiej karze mają podlegać przede wszystkim wyłudzający znaczne kwoty z budżetu państwa.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (dokument z 12 lipca 2016 r.) zakłada wprowadzenie wyższych kar za przestępstwa związane z rozliczeniami zobowiązań podatkowych i wyłudzeniami. Kary będą wysokie.

Konkretnie

W proponowanym art. 270a Kodeksu karnego będzie  zapis, zgodnie z którym ten, kto w celu użycia za autentyczną będzie podrabiał lub przerabiał fakturę w zakresie okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej albo takiej faktury jako autentycznej będzie używał, podlegać będzie karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 271a kodeksu brzmi: ten, kto będzie wystawiał fakturę lub faktury dotyczące towarów lub usług, których wartość lub łączna wartość będzie znaczna, podając w niej nieprawdę co do okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub takiej faktury bądź faktur będzie używał, podlegać będzie karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Artykuł 277a kodeksu wprowadza natomiast zasadę, w myśl której ten, kto dopuści się przestępstwa określonego art. 270a albo art. 271a w stosunku do faktury lub faktur dotyczących towarów lub usług, których wartość lub łączna wartość będzie większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlegać będzie karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

Nadzwyczajne złagodzenie kary albo nawet odstąpienie od jej wykonania dla sprawcy, który zawiadomi o nim organ powołany do ścigania przestępstw i ujawni wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, a także wskaże czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców, zanim organ ten o nich się dowie.

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE