Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Oferta leasingowa szyta na miarę

Czerwiec 13, 2016

Oferta leasingowa szyta na miarę

Leasing jest często wykorzystywany jako kluczowe rozwiązanie w planie rozwoju własnej działalności gospodarczej. Optymalna oferta leasingowa powinna więc zawierać nie tylko suche dane, ale przedstawiać kompleksową propozycję współpracy dostosowaną do konkretnych warunków i oczekiwań leasingobiorcy.

Z reguły tego typu oferty dotyczą współpracy przedsiębiorcy z firma leasingową w perspektywie kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu miesięcy, stąd w optymalny sposób powinny opisywać wszystkie kluczowe aspekty kooperacji. Poniżej elementy, które należy omówić i wziąć pod uwagę w trakcie sporządzania umowy:

  • możliwość wyboru rodzaju leasingu – forma leasingu ma wpływ na rozliczenie kosztów (korzyści podatkowych) związanych z umową leasingu dla przedsiębiorcy;
  • możliwość zawarcia umowy na stałej lub zmiennej stopie procentowej – umowa zawarta na podstawie stałej stopy procentowej zapewnia niezmienność rat leasingowych w całym okresie trwania umowy. Przy zmiennej stopie procentowej raty leasingowe indeksowane są co miesiąc, zgodnie ze zmianami stóp procentowych. Dodatkowo oferta powinna zawierać stopę bazową, wg której zostały wyliczone raty wynagrodzenia, i transparentny algorytm indeksacji rat;
  • możliwość wyboru waluty umowy – przedsiębiorca powinien zastanowić się, w jakiej walucie planuje swoje przychody i jaka waluta będzie dla niego najkorzystniejsza do regulowania zobowiązań niezależnie od kursów walut;
  • wysokość udziału własnego klienta – ma wpływ na bieżącą płynność finansową przedsiębiorcy. Jest to kapitał, który firma musi zaangażować z własnych środków, a jedną z pochodnych wysokości udziału własnego będzie wysokość rat leasingowych – im wyższy udział własny, tym niższe raty (na wysokość rat ma również wpływ cena zakupu (wartość resztowa) przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy leasingu);
  • liczba rat okresowych – ma znaczenie, gdy chcemy porównać koszt ofert z różnych firm leasingowych, jednocześnie jest ważna z punktu widzenia zdolności do spłaty. Przedsiębiorca powinien zaprognozować swoje wpływy w relacji do planowanych wydatków, czyli zapewnić sobie źródło spłaty planowanej inwestycji, mając na uwadze rozłożenie w czasie swoich wydatków. o możliwość ustalenia daty płatności rat leasingowych – zapewnienie dla przedsiębiorcy odpowiedniego terminu na pokrycie zobowiązań po spływie należności od kontrahentów;
  • możliwość wyboru sposobu zakończenia umowy – dla wielu przedsiębiorców może mieć kluczowe znaczenie – nie każdy chce posiadać przedmiot leasingu na własność, może chcieć go jedynie używać. Alternatywą jest oczywiście zakup przedmiotu lub w dalszym ciągu używanie na podstawie umowy leasingu;
  • możliwość wyboru rat sezonowych – zapewnienie takiej struktury rat świadczy o elastyczności oferty firmy leasingowej i często jest kluczowym parametrem dla przedsiębiorców prowadzących działalność sezonową (np. branża budowlana);
  • kto ubezpiecza przedmiot leasingu – wyboru ubezpieczenia dokonuje przedsiębiorca, który w większości przypadków ma możliwość skorzystania z szerokiego pakietu ubezpieczeń oferowanych przez firmy leasingowe.

Pomoc w negocjacjach

Bardzo ważną, aczkolwiek często pomijaną kwestią są również informacje, czy firma leasingowa udzieli pomocy w negocjacjach umów sprzedaży z dostawcami środków trwałych oraz czy świadczy usługi w zakresie zakupu przedmiotów leasingu za granicą (import). Istotna może być również informacja o możliwości uzyskania limitu finansowania na środki trwałe, czyli maksymalnego zaangażowania firmy leasingowej we współpracę z danym klientem bez skonkretyzowanych przedmiotów leasingu. Dobrą praktyką jest także przekazanie szerokiej wiedzy na temat istniejących na rynku możliwych programów wsparcia przedsiębiorców.

Zabezpieczenie umowy

Jak wynika z doświadczenia Millennium Leasing, wśród pytań dodatkowych najczęściej pojawiają się te dotyczące zabezpieczenia samej umowy, możliwości ubezpieczenia przedmiotu leasingu oraz możliwości zakończenia samej umowy. Warto podkreślić, że standardowym zabezpieczeniem umowy jest weksel wystawiony przez korzystającego, jak również przedmiot leasingu, którego właścicielem jest firma leasingowa. W przypadkach indywidualnych możliwe są inne zabezpieczenia, uzależnione od oceny zdolności kredytowej klienta oraz oceny przedmiotu leasingu.

Oferta z myślą o konkretnym kliencie

Doradca leasingowy już na początku współpracy powinien szczegółowo poznać zdolności inwestycyjne klienta i zaproponować rozwiązania optymalne dla jego indywidulanej sytuacji finansowej oraz zgłaszanych potrzeb. Optymalną ofertę leasingowa należy potraktować jako całościowy kontrakt między firmą leasingową a przedsiębiorcą, rozpoczynający się już w momencie pierwszego kontaktu. Dla klientów ważne jest indywidualne podejście, jakość i wysoki standard obsługi. Coraz częściej młodzi przedsiębiorcy oczekują porady eksperckiej ze strony instytucji oferującej usługi leasingowe, niezbędnej do podjęcia decyzji związanej z finansowaniem rozwoju firmy. Chodzi więc o to, by doradca od samego początku wspierał klienta merytorycznie, wyjaśniając szczegółowo sam proces oraz wszelkie zasady i procedury związane z tego rodzaju finansowaniem. Na tym etapie warto też rozwiać wszelkie wątpliwości i omówić wszystkie korzyści płynące ze współpracy.

Wybór zawsze po stronie leasingobiorcy

Optymalna oferta leasingowa dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw powinna także zawierać szczegółowe informacje na temat dedykowanych danemu sektorowi/branży produktów, ich dostępności oraz rodzaju przedmiotów, które może wziąć w leasing. Wybór przedmiotu i dostawcy zawsze pozostaje po stronie klienta.

źródło artykułu

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE