Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Niższy próg transakcji gotówkowych ograniczy wyłudzenia w VAT

Styczeń 27, 2016

VATplatnosc26 stycznia br. do konsultacji społecznych oraz międzyresortowych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W projekcie proponuje się zmianę obecnie obowiązujących przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ograniczających dokonywanie przez przedsiębiorców transakcji w formie gotówkowej.

Jest to jeden z istotnych elementów uszczelniania systemu podatkowego. Proponowanazmiana wpłynie pozytywnie na wzrost uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami oraz zmniejszanie szarej strefy. W efekcie przyczyni się to do zwiększenia dochodów budżetu państwa orazograniczenia fikcyjnych transakcji w tym wyłudzeń VAT i “praniu brudnych pieniędzy”. MF obserwuje nagminne wykorzystywanie dotychczasowego bardzo wysokiego progu wwysokości 15 000 euro do wykonywania płatności gotówką. Dlatego jego obniżenie będzie pełniło także istotną funkcję prewencyjną.

W ostatnich latach wiele państw członkowskich UE wprowadziło regulacje obniżające maksymalne progi kwotowe dla dokonywania płatności gotówkowych. Dla przykładu w Portugalii, czy we Włoszech wynosi on zaledwie 1000 euro, w Belgii 3000 euro, a w Grecji 1500 euro.

Żródło Ministerstwo Finansów

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE