Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Niższe podatki i opłaty lokalne w 2017 r. Zobacz, jakie będą obowiązywały stawki

Sierpień 23, 2016

Niższe podatki i opłaty lokalne w 2017 r. Zobacz, jakie będą obowiązywały stawki

Niższe podatki lokalne dzięki deflacji

Utrzymująca się w Polsce deflacja, czyli przeciwieństwo inflacji, powoduje, że w 2017 r. kolejny raz zapłacimy niższe podatki i opłaty lokalne niż w poprzednim roku. Spadek ten będzie jednak dość skromny i wyniesie niecały 1 proc.

Ministerstwo Finansów każdego roku ogłasza nowe wartości stawek podatków i opłat lokalnych w oparciu o zmianę wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu względem tego samego okresu w poprzednim roku.

Niższe podatki i opłaty lokalne to dobra wiadomość dla obywateli i firm, ale powód do zmartwienia dla samorządów, których wpływy finansowe zostaną uszczuplone. O tym, jakie stawki będą obowiązywać w przyszłym roku, piszemy na kolejnych stronach.

Podatek od aut ciężarowych od 3,5 do 9 ton

Podatek od aut ciężarowych od 3,5 do 9 ton

Podatek od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) od 3,5 do 5,5 tony wyniesie 804,30 zł, czyli o 7,30 zł mniej niż obecnie, a w przypadku ciężarówek o DMC wynoszącej od 5,5 do 9 ton będzie to 1341,76 zł. To spadek o 12,18 zł.

Podatek od samochodów ciężarowych o DMC od 9 ton wyniesie 1610,10 zł, czyli o 14,62 zł mniej niż obecnie. Dla ciężarówek o DMC wynoszącej 12 ton lub więcej będzie to 3072,52 zł. Oznacza to spadek o 27,90 zł. Taka sama stawka obowiązuje w przypadku ciągników siodłowych lub balastowych o DMC powyżej 36 ton.

Dla ciągników siodłowych lub balastowych o DMC pomiędzy 3,5 a 12 ton podatek wyniesie 1878,43 zł (-17,05 zł), a jeśli DMC zawiera się w przedziale 12-36 ton, stawka podatku wyniesie 2374,85 zł (- 21,56 zł).

Także w przypadku dużych przyczep nastąpi spadek stawek podatku od środków transportu. Daniny te nie dotyczą tych przyczep, które są wykorzystywanej w działalności rolniczej prowadzonej przez płatnika podatku rolnego

W przypadku przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC pomiędzy 7 a 12 ton podatek wyniesie 1610,10 zł (-14,62 zł), od 12 do 36 ton będzie to 1878,43 zł (-17,05 zł), a gdy DMC przyczepy wynosi przynajmniej 36 ton, podatek wyniesie 2374,85 zł (- 21,56 zł).

Lokale użytkowe

Lokale użytkowe

Podatek od nieruchomości w przypadku budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 22,66 zł od metra kwadratowego, czyli o 20 gr mniej niż obecnie. Dla odmiany stawka podatku od gruntu pod działalność gospodarczą się nie zmieni i wyniesie 89 gr od metra kwadratowego.

Budynki mieszkalne

Stawka podatku od nieruchomości w przypadku budynków mieszkalnych pozostanie na niezmienionym poziomie – za metr kwadratowy zapłacimy ponownie 75 gr. Także w przypadku stawki podatku od gruntu pod budynek mieszkalny nie będzie obniżki – za metr kwadratowy trzeba będzie zapłacić 47 gr.

Opłata targowa

Maksymalna stawka dzienna opłaty targowej wyniesie 751,65 zł, czyli będzie niższa o 6,82 zł niż obecnie. Żadnej zmiany nie ma za to w przypadku części stałej opłaty reklamowej, która wyniesie 2,45 zł.

Opłaty uzdrowiskowe

Niższe stawki będą obowiązywać w przypadku maksymalnych stawek opłaty uzdrowiskowej oraz opłat miejscowych w miejscowościach o takim charakterze.

Maksymalna opłata uzdrowiskowa wyniesie 4,24 zł i będzie o 3 gr niższa niż obecnie. Z kolei opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach wyniesie 2,17 zł, a opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej wyniesie 3,08 zł. W obu przypadkach będzie to odpowiednio o 1 gr i 2 gr mniej niż teraz.

Podatek od psów

Maksymalna opłata od posiadania psów wyniesie 118,97 zł za rok, czyli będzie niższa o 1,08 zł niż w tym roku.

źródło artykułu

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE