Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Najwięcej nadużyć w sektorze bankowym.

Sierpień 28, 2016

Najwięcej ilościowo przypadków, spośród przekazanych do ACFE, zanotowano w sektorze bankowym oraz usług finansowych (18%).  Kolejnymi ilościowo wyraźnie reprezentowanymi sektorami były sektory: Publiczny (10%), Produkcyjny (8,5%), Medyczny (7,3%), Usług (5,6%). Wartym zauważenia jest fakt wysokiej ilości wyłudzeń w sektorze ubezpieczeniowym (4,5%).

manipulacja

Źródło: Branże obarczone największym ryzykiem nadużyć, http://forensic-blog.deloitte.pl/branze-obarczone-najwiekszym-ryzykiem-naduzyc/

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE