Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Monnari ogłasza skup do 6 112 000 akcji własnych

Luty 17, 2016

Monnari ogłosił skup do 6 112 000 akcji własnych. Cena nabycia akcji nie będzie niższa od 10 groszy i nie będzie wyższa niż 22 złotych za akcję – podała spółka w komunikacie.

Skup rozpocznie się 29 stycznia. Program może obowiązywać do końca grudnia 2017 roku.

Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzić będą ze specjalnie na ten cel utworzonego kapitału rezerwowego.

Nabyte przez spółkę akcje własne będą mogły zostać umorzone, przeznaczone do dalszej odsprzedaży, bądź mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez spółkę.

Jak poinformowała spółka akcje będą skupowane “na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r., zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2013 r. oraz zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.03.2015 r. wraz z ustaleniem tekstu jednolitego (dalej Uchwała Walnego Zgromadzenia)”.

Pośredniczącym jest Dom Maklerski Banku BPS. (PAP)

osz/

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE