Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Jednolity Plik Kontrolny wyznacza nowy trend

Marzec 2, 2016

JPK

Do Polski coraz silniej przenikają trendy dotyczące stosowania śledczej analizy danych, czego efektem jest m.in. zaplanowane na obecny rok wprowadzenie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego – wynika z globalnego badania firmy doradczej EY pn. „Wrzuć wyższy bieg – ogranicz ryzyko i pokaż korzyści”.

Zgodnie z jedną z ubiegłorocznych nowelizacji Ordynacji podatkowej, już od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) zostaną zobowiązane do udostępniania organom podatkowym szczegółowych danych nt. prowadzonej działalności w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Dzięki temu urzędy będą miały potencjalnie dostęp również do bardzo szczegółowych informacji, w tym danych ws. pojedynczego produktu czy usługi.

Jak oceniają eksperci EY, zmiany te wpisują się w ogólnoświatowy trend stosowania na szeroką skalę technik śledczej analizy danych w administracji podatkowej.

– Obecnie podatnik ma możliwość bardziej swobodnego wyboru formy przekazywanych danych organom kontrolnym. JPK – poprzez obowiązkowe ujednolicenie tej formy – pozwoli organom skarbowym na bardziej dogłębną weryfikację przeprowadzanych w firmie transakcji, rozliczeń i księgowań – mówi ekspert EY, Mateusz Pociask.

Zdaniem eksperta EY, poszczególne przedsiębiorstwa powinny odpowiednio wcześniej przygotować się do zaplanowanych zmian.

– Wskazane będzie wcześniejsze przygotowanie się do dostarczania danych w tym formacie oraz do nowego typu analizy danych przez organy podatkowe – dodaje Pociask.

Badanie pn. „Wrzuć wyższy bieg – ogranicz ryzyko i pokaż korzyści” zostało przeprowadzone przez EY w drugiej połowie 2015 r. i objęło 665 przedstawicieli kadry menedżerskiej z 17 państw świata.

mp

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE