Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Hạ thấp giới hạn thanh toán tiền mặt để chống việc trốn thuế VAT

Styczeń 27, 2016

Ngày 26 tháng 1, sau khi nghiên cứu và thăm dò dư luận, chính phủ đang  thảo bộ luật về việc hạn chế thanh toán tiền mặt giữa các doanh nghiệp.

Từ 1-1-2017, giới hạn giao dịch tiền mặt sẽ là 15000 zł chứ không phải 15 000 euro như bây giờ. Giao dịch có giá trị trên 15000 zł mà không thanh toán qua ngân hàng sẽ không được tính vào chi phí.

Đó là một trong những biện pháp để thắt chặt hệ thống thuế. Việc thay đổi này sẽ có tát dụng tốt cho sư cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp và làm giảm tiêu cực. Việc này cũng dẫn tới việc tăng thu nhập quốc gia và làm giảm hiện tượng mua bán giả để trốn thuế VAT và rửa tiền. Bộ tài chính quan sát thấy tình trạng làm dụng mức giới hạn rất cao 15000 euro cho các giao dịch tiền mặt. Vì thế việc giảm xuống còn 15000 zł sẽ là có tác động quan trọng.

Trong những năm gần đây, các nước trong khối EU đã đưa ra nhiền cơ chế giảm giới hạn thanh toán tiền mặt. Ví dụ, ở Bồ Đào Nha cũng như Ý, mức giới hạn chỉ còn 1000 euro, Bỉ 3000 euro, Ai Cập 1500 euro.

VATplatnosc

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE