Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Đi xe mùa đông và tiền phạt (facebook cộng đồng)

Styczeń 18, 2016

Đi xe mùa đông và tiền phạt

auto zima

Khi đi xe ô tô trong mùa đông, nếu bạn lười một chút thì hiện nay có thể bị cảnh sát phạt theo mức sau:

1. Xe không dọn sạch tuyết trên nóc và xung quanh: 500zł và nhận 6 điểm phạt.
2. Dùng dây xích chống trượt ở nơi không cho phép: 200zł và một điểm.
3. Không dọn tuyết ở đèn và ở gương: 500zł.
4. Cảnh sát nào soi mói còn có thể kiểm tra mức nước rửa kính (poziom płynu do spryskiwaczy) trong bình chứa: nếu không có nước – phạt 200zł.
5. Biển đăng ký xe bẩn nhìn không rõ số: 200zł
6. Trong khu vực dân cư dừng xe, nổ máy lâu mà không đi (nhiều người có thói quen bật máy cho nóng xe trước khi chạy): 100zł.

Như vậy chỉ cần một lần đi xe và lười không dọn xe trước khi đi, có thể lãnh đến 1500zł tiền phạt!

(Dịch bởi anh Nguyen Huu Viem)

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE