Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Chińczycy wyprzedają amerykański dług

Wrzesień 22, 2016

Chińczycy wyprzedają amerykański dług

W lipcu wartość amerykańskich papierów dłużnych posiadanych przez inwestorów z Chin spadła do najniższego poziomu od 2013 r. Wszystko wskazuje na to, że druga gospodarka świata coraz poważniej zaczyna bronić swojej waluty przed osłabieniem.

(fot. Jason Lee / Reuters)

Dane opublikowane niedawno przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych potwierdzają znaczną redukcję stanu posiadania Chin. W lipcu kraj ten zmniejszył swoje zaangażowanie w amerykańskie papiery skarbowe o 22 mld dolarów (-1,77% m/m). W ujęciu rocznym spadek wyniósł 3,94%. Lipcowe informacje oznaczają, że Chiny posiadają obecnie obligacje USA o wartości 1,22 bln dolarów i jest to poziom najniższy od stycznia 2013 r.

Najprawdopodobniej przyczyną redukcji jest trwający cały czas proces obrony waluty krajowej sterowany przez Ludowy Bank Chin. Instytucja zmniejsza swoje rezerwy walutowe poprzez wyprzedaż obcego pieniądza, natomiast sprzedaż amerykańskich obligacji powoduje stały dopływ dolara. Głównym powodem tych działań ma być chęć utrzymania stabilnego kursu juana przed październikowym włączeniem go do koszyka walut rezerwowych MFW.

W lipcu w rękach zagranicznych wierzycieli znajdowały się amerykańskie papiery dłużne o wartości 6,25 biliona dolarów. Wynik ten stanowi spadek o niecałe 35 mld USD w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrost o 128 mld w porównaniu do lipca zeszłego roku.

Pomimo niedawnego wycofania znacznych środków, Chiny nadal pozostają największym zagranicznym wierzycielem USA, ze stanem posiadania o wartości 1,22 bln dolarów. Na drugim miejscu plasuje się Japonia, która posiada ponad 18% całego amerykańskiego długu (1,15 bln).

Na szczególną uwagę zasługuje Irlandia, która znalazła się na najniższym stopniu podium. W czerwcu wyprzedziła ona Kajmany pod względem wartości posiadanych obligacji USA (obecnie 270 mld dolarów). Powodem dla wysokiej pozycji wyspiarskiego państwa są spore ulgi podatkowe tam obowiązujące. Przyciąga to dużą liczbę przedsiębiorstw finansowych do kraju, a niektóre z nich inwestują znaczne środki w amerykańskie obligacje.

źródło artykułu

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE