Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Będzie łatwiej robić zakupy w sieci, reforma rynku cyfrowego.

Listopad 30, 2016

Jest zgoda unijnych krajów na reformę rynku cyfrowego, która ma znieść bariery handlu w internecie. Dzięki niej zakupy w sieci powinny być łatwiejsze, bezpieczniejsze i szybsze. Wspólne stanowisko w tej sprawie uzgodnili unijni ministrowie odpowiedzialni za konkurencyjność. To kolejny krok na drodze do zniesienia ograniczeń regionalnych.

Te ograniczenia powodują, że obecnie sprzedawcy w sklepach internetowych zawyżają marże lub ograniczają oferty w zależności od kraju. Mogą to robić, bo system lokalizuje kupującego po adresie komputera lub numerze karty kredytowej, co jest dyskryminacją ze względu na narodowość.

Jeśli nowe przepisy zostaną uzgodnione i przyjęte, wtedy ci którzy będą chcieli coś kupić w sklepie internetowym w innym kraju, będą traktowani jak miejscowi. Komisja Europejska dopuszcza różnice w cenach jedynie wtedy, kiedy będą one usprawiedliwione innymi stawkami podatku VAT.

Po uzgodnieniu wspólnego stanowiska przez unijne kraje, także Parlament Europejski powinien przedstawić swoją opinię w sprawie przepisów. Wtedy będą mogły się rozpocząć negocjacje przedstawicieli Europarlamentu, unijnych krajów i Komisji Europejskiej. Od wyniku tych rozmów zależy ostateczny kształt przepisów.

źródło artykułu

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE