Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Alior Bank wzywa do sprzedaży akcji Banku BPH

Lipiec 12, 2016

Alior Bank wzywa do sprzedaży akcji Banku BPH

Ponad 50 mln akcji BPH jest w obrocie na warszawskiej giełdzie. W związku z planowanym przejęciem banku przez Alior, każdy z obecnych akcjonariuszy BPH może sprzedać swoje udziały po 31,18 zł za sztukę. Kolejnym krokiem może być przymusowy wykup.

Alior Bank ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 66 proc. akcji Banku BPH po 31,18 zł za akcję. Zapisy będą przyjmowane od 1 do 16 sierpnia w wybranych placówkach Biura Maklerskiego Alior Banku. Ogłoszone wezwanie jest jednym z elementów transakcji dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH, dzięki której Alior Bank awansuje na dziewiątą pozycję największych banków w Polsce.

Zapisy dotyczą w sumie 50 mln 600 tys. 821 akcji BPH. Żeby wezwanie doszło do skutku inwestorzy muszą zgłosić do sprzedaży minimum 39 mln 288 tys. 5 akcji, tj. 51,24 proc. ogólnej liczby akcji.

Wezwanie na akcje Banku BPH jest elementem transakcji zmierzającej do nabycia przez Alior Bank podstawowej działalności Banku BPH (bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI), zgodnie z umową sprzedaży akcji i podziału zawartą 31 marca z Grupą GE.

Grupa GE, która posiada obecnie 87,23 proc. udział w Banku BPH, zobowiązała się pod pewnymi warunkami sprzedać w wezwaniu określoną liczbę akcji za łączną cenę 1,22 mld zł, przy czym – zgodnie z umową może jeszcze podlegać korektom.

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania przez Alior Bank stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Oczekuje się, że warunek ten zostanie spełniony przed zakończeniem przyjmowania zapisów w wezwaniu.

Wcześniej, 23 czerwca, bezwarunkową zgodę na nabycie przez Alior Bank Podstawowej Działalności Banku BPH wydał już prezes UOKiK.

Jeżeli po zakończeniu wezwania Alior Bank oraz Grupa GE będą posiadały łącznie co najmniej 90 proc. akcji Banku BPH, Alior Bank zakłada przeprowadzenie przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy Banku BPH. W następnym kroku przeprowadzony zostanie podział Banku BPH, w ramach którego Podstawowa Działalność Banku BPH zostanie włączona do Alior Banku, a część hipoteczna pozostanie w Banku BPH. Po podziale, Grupa GE będzie jedynym właścicielem Banku BPH.

źródło artykułu

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE